Nejsvětější Trojice v Chrudimi - stav před restaurováním

Nejsvětější Trojice v Chrudimi - stav před restaurováním

—————

Zpět